Jūs esate čia: Pradžia Turinys

Vaizdai iš knygos (paspaudus, atidaromas teksto pavyzdys)

Banner

Kitos VVA nuorodos

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Monografija: turinys PDF Print E-mail
Written by Administratorius   
Wednesday, 31 March 2010 17:19

ĮVADAS 4

1 SKYRIUS. ĮVADAS Į KOMPIUTERINĮ INTELEKTĄ 12

1.1. Kompiuterinio intelekto sistemų istorinis kontekstas 13

1.2. Kompiuterinio intelekto paradigmos 20

1.3. Adaptaciniai principai ir mokymasis 26

1.4. Savitvarka ir evoliucija 29

1.5. Žiniomis pagrįstos vadybinės sistemos 33

2 SKYRIUS. EVOLIUCINIAI SKAIČIAVIMAI 38

2.1. Įvadinė apžvalga 39

2.2. Genetiniai algoritmai 44

2.3. Evoliucinės strategijos 60

2.4. Genetinis programavimas 64

2.5. Kultūrinė evoliucija ir koevoliucija 69

2.6. Spiečių optimizavimas 74

2.7. Skruzdėlių kolonijų optimizavimas 81

3 SKYRIUS. DIRBTINIAI NEURONINIAI TINKLAI 86

3.1. Įvadinė apžvalga 87

3.2. Vienasluoksniai perceptronai ir jų mokymas 90

3.3. Daugiasluoksniai perceptronai ir jų mokymas 95

3.4. Radialinių bazių funkcijos 105

3.5. Savitvarkiai neuroniniai tinklai 108

3.6. Hopfieldo modelis 113

3.7. Atraminių vektorių modeliai 115

3.8. Taikymai ekonomikos srityje 119

4 SKYRIUS. NERAIŠKIOSIOS LOGIKOS SISTEMOS 123

4.1. Įvadinė apžvalga 124

4.2. Neraiškiosios aibės 125

4.3. Veiksmai su neraiškiosiomis aibėmis 129

4.4. Neraiškumo matai 133

4.5. Neraiškiosios taisyklės ir išvados 135

4.6. Neraiškiosios ekspertinės sistemos pavyzdys 143

5 SKYRIUS. HIBRIDINĖS INTELEKTINĖS SISTEMOS 146

5.1. Įvadinė apžvalga 147

5.2. Neraiškiosios neuroninės hibridinės sistemos 149

5.3. Evoliucinės neuroninės hibridinės sistemos 155

5.4. Memetiniai algoritmai 157

6 SKYRIUS. POŽYMIŲ KONSTRAVIMO ALGORITMAI 158

6.1. Įvadinė apžvalga 158

6.2. Matematinės sąvokos 160

6.3. Pagrindinių komponenčių analizė 161

6.4. Diskriminantinė analizė 163

6.5. Hilberto-schmidto nepriklausomumo kriterijumi besiremiantys požymių konstravimo algoritmai 166

7 SKYRIUS. DAUGIAAGENTĖS SISTEMOS 168

7.1. Įvadinė apžvalga 169

7.2. Agentinės sistemos modelis 175

7.3. Veikiantys agentų modeliai 181

7.4. Hibridinių daugiaagenčių sistemų konstravimo metodai 187

7.5. Konceptualusis mas modelis, skirtas investicijų planavimo uždaviniams 197

8 SKYRIUS. EKONOMINIAI DAUGIAAGENČIAI MODELIAI 208

8.1. Įvadinė apžvalga 209

8.2. Atsitiktinio sprendimo agentai 212

8.3. Ace modeliai grafuose 218

9 SKYRIUS. SAVITVARKĖS SOCIALINĖS SISTEMOS 224

9.1. Generatyvinis socialinių tyrimų aspektas 225

9.2. Imitacinių modelių naudojimas socialiniuose tyrimuose 230

9.3. Sudėtingumas ir jo lygmenys 234

10 SKYRIUS. KIS IR MAS TAIKYMO SOCIALINĖJE SRITYJE PAVYZDŽIAI 243

10.1. Hibridinė intelektinė sistema: dnt optimizavimas naudojant ga 244

10.2. Dnt taikymas tiesioginiams užsienio investicijų srautams prognozuoti centrinėje ir rytų europoje 252

10.3. Investicinių strategijų imitavimas naudojant kis pagrindu veikiančią daugiaagentę sistemą 268

11 SKYRIUS. KIS IR MAS TECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTA INVESTICINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS SISTEMA „E-INVESTOR“ 289

11.1. Dabartinės rinkos situacijos analizė 292

11.2. Tikslinio sprendinio apibūdinimas ir konkurencingumo įvertinimas 299

11.3. Sprendinio koncepcija ir funkcionalumas 311

11.4. Moduliai ir metodai 321

12 SKYRIUS. BANGINĖ SOCIALINIŲ SISTEMŲ ELGESIO IMITAVIMO PARADIGMA 330

12.1. Pagrindinės prielaidos ir postulatai 331

12.2. Banginės paradigmos santrauka ir atsiradimo kontekstas 335

12.3. Sąsajos su biologinėmis sistemomis 343

12.4. Sąsajos su kvantinėmis sistemomis 353

12.5. Virtualiojo skaičiavimo lauko konstravimo koncepcija 359

EPILOGAS 374

SUMMARY 375

PAGRINDINĖS SANTRUMPOS 377

LITERATŪROS SĄRAŠAS 379

PAGRINDINIŲ TERMINŲ RODYKLĖ 392

Last Updated on Tuesday, 06 April 2010 13:42