Jūs esate čia: Pradžia Savikontrolės klausimai

Vaizdai iš knygos (paspaudus, atidaromas teksto pavyzdys)

Banner

Kitos VVA nuorodos

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Monografija: savikontrolės klausimai PDF Print E-mail
Written by Administratorius   
Friday, 02 April 2010 14:02

1.1 skyrelis.
1. Apibūdinkite pagrindines dirbtinio intelekto sistemų (DIS) savybes. Kas buvo šios srities pradininkai?
2. Kam naudojamas Turingo testas? Duokite veikiančių dirbtinio intelekto botų (interaktyvūs DI portalai) pavyzdžių.
3. Koks ryšys tarp DIS ir kompiuterinio intelekto sistemų (KIS)?
4. Kokia metaprotavimo principo esmė?
5. Kokios institucijos Lietuvoje vysto DI projektus?
6. Kokiu būdu sudėtingų sistemų mokslas yra susijęs su DIS?
7. Kas yra agentas ir kam reikalingos multiagentinės sistemos?

1.2 skyrelis.
1.Kas yra kibernetika ir kaip ji susijusi su DIS?
2. Kokiais kitais mokslais yra paremtas tarpdisciplininis DIS mokslas?
3. Išvardinkite pagrindines kompiuterinio intelekto (KI) paradigmas bei jų pagrindinius bruožus.
4. Kas vienija KI paradigmas?
5. Paaiškinkite, ką reiškia hibridinių metodų sąvoka?

1.3 skyrelis.
1. Kodėl tokia svarbi yra mokymosi ir adaptacijos sąvokų prasmė?
2. Paaiškinkite kuo iš esmės skiriasi prižiūrimas ir neprižiūrimas apmokymas?
3. Kokia yra sustiprinto (angl. reinforced learning) apmokymo esmė?
4. Kaip suprantate sprendimų erdvės sąvoką?
5. Kas būdinga dinaminėms adaptyvioms sistemoms? Duokite pavyzdžių iš socialinės srities.

1.4 skyrelis.
1. Ką reiškia saviorganizacija ir kas būdinga tokioms sistemoms?
2. Kaip sinerginiai efektai yra susiję su saviorganizacija?
3. Duokite saviorganizuojančių sistemų pavyzdžių.
4. Kokios pagrindinės Gaja (angl. Gaia) filosofijos idėjos?
5. Kaip paaiškintumėte „evoliucija = natūrali atranka + saviorganizacija“ lygybę?
6. Ką reiškia lokali ir globali tvarka, ar gali jos būti tarpusavyje susiję?

1.5 skyrelis.
1. Kaip apibūdintumėte žiniomis paremtas sistemas?
2. Kuo vienas nuo kito skiriasi a posteriori ir a priori žinių šaltiniai?
3. Kuo duomenys skiriasi nuo informacijos?
4. Kokiu būdu iš duomenų gaunamos žinios?
5. Paminėkite du pagrindinius žinių vadybos metodus.
6. Ar sutinkate, kad žinios ir žinojimas tapo pagrindiniu kapitalu? Argumentuokite.
7. Kokie įmonėse praktiškai naudojamų žinių sistemų privalumai?
8. Kuo išreikštinės žinios skiriasi nuo neišreikštinių?
9. Ką jums sako CRM trumpinys? Kuo jis susijęs su žinių valdymo sistemomis?
10. Kaip jūs suprantate „geriausios praktikos“ sąvoką?
11. Kas formuoja intelektinį kapitalą?

2.1 skyrelis.
1. Kaip Čarlzo Darvino evoliucijos teorija yra susijusi su evoliuciniais skaičiavimais?
2. Kaip suprantate populiacijos sąvoką evoliucinių skaičiavimų atveju?
3. Kas yra genotipas ir fenotipas?
4. Kas yra sprendimų erdvė?
5. Kokiais pagrindiniais principais yra paremta evoliucinių skaičiavimų teorija?
6. Kokia tinkamumo funkcijos prasmė?

2.2 skyrelis.
1. Kokia genetinių algoritmų (GA) kilmė? Kas laikomas jų pradininku?
2. Išvardinkite pagrindinius GA žingsnius.
3. Kokie pagrindiniai GA operatoriai?
4. Kokioms problemoms spręsti labiausiai tinka GA? Kodėl?
5. Kam reikalingas ruletės atrankos principas? Ką reiškia elitizmo savybė?
6. Kas yra chromosomos ir genai GA atveju? Kam jie atstovauja?
7. Kam reikalinga mutavimo savybė? Kada ji pasiteisina?
8. Koks ryšys tarp naudojamų schemų (pagal schemų teoremą) ir chromosomų?
9. Kada yra sustabdomas GA algoritmas?
10. Kokios yra fundamentalios GA problemos? Kodėl jos iškyla?

2.3 skyrelis.
1. Kodėl fenotipas yra svarbus ES atveju?
2. Kaip ES yra įgyvendinama?
3. Kokie ES skirtumai yra lyginant su GA?
4. Kuris genetinis operatorius: kryžminimo ar mutavimo yra esminis ES atveju, kodėl?
5. Ką reiškia meta-evoliucijos sąvoka?

2.4 skyrelis.
1. Ką GP atveju reprezentuoja individai?
2. Kokios programavimo kalbos naudojamos GP atveju (duokite pavyzdį)?
3. Kokie yra pagrindiniai GP elementai?
4. Koks galutinis GP tikslas?
5. Kokia kryžminimo ir mutavimo operatoriaus prasmė GP atveju?

2.5 skyrelis.
1. Apibūdinkite kultūrinės evoliucijos esmę.
2. Kas yra memas?
3. Kokią prasmę turi įsitikinimai bei elgesio normos ir kam jie naudojami?
4. Kokiais pagrindiniais principais remiasi koevoliucija?

2.6 skyrelis.
1. Kuo skiriasi ir kuo panašūs speičių optimizavimo algoritmai lyginant su tradiciniais evoliuciniais skaičiavimais?
2. Kaip suprantate kaimynystės principą ir kaip ji gali būti įvertinta?
3. Kuo iš esmės skiriasi konkurenciniai nuo kooperacinių spiečių optimizavimo algoritmų?
4. Kokiais principais remiantis spiečiaus individas keičia savo poziciją?

3.1 skyrelis.
1. Kas yra dirbtinis neuroninis tinklas?
2. Kokia yra biologinio neurono sandara?
3. Kuo skiriasi prižiūrimo mokymo ir neprižiūrimo mokymo neuroniniai tinklai?
4. Kas yra neuroninio tinklo apmokymas?

3.2 skyrelis.
1. Kokia yra vienasluoksnio perceptrono veikimo biologinė interpretacija?
2. Kokia yra vienasluoksnio perceptrono geometrinė prasme?
3. Kokiais būdais mokomas VSP?
4. Kas yra vidutinė kvadratinė klaida?

3.3 skyrelis.
1. Kuo skiriasi ir kuo panašūs DSP ir VSP?
2. Kas yra įėjimo, paslėptas ir išėjimo sluoksniai?
3. Kam naudojamas atgalinio sklidimo algoritmas? Kokiais būdais mokomas DSP?
4. Kas yra universalusis aproksimatorius ir ką tvirtina Pinkus’o teorema?
5. Kas yra kryžminis validavimas?
6. Kas yra permokymas ir kaip jo išvengti?
7. Kokie yra DSP privalumai ir trūkumai?

3.4 skyrelis.
1. Kuo skiriasi DSP ir RBF tinklai?
2. Kaip apmokomi RBF tinklai?
3. Palyginkite DSP ir RBF.

3.5 skyrelis.
1. Kas yra SNT? Kuo jis skiriasi nuo perceptronų ar RBF tinklų.
2. Paaiškinkite SNT apmokymo algoritmą.
3. Kas yra elastinis tinklelis ir semantiniai žemėlapiai.

3.6 skyrelis.
1. Kas yra HM?
2. Kaip apmokomas HM ir kaip gaunamas jo atsakas?
3. Kas yra energijos funkcija?
4. Kokie yra HM trūkumai.

3.7 skyrelis.
1. Išvardinkite kokiose ekonominėse srityse taikomi DNT modeliai.
2. Kaip įsivaizduojate DNT panaudojimą bankrotų ar kredito reitingų įvertinimui?

4.1 skyrelis.
1. Kokią praktinę reikšmę turi neraiškios aibės ir neraiški logika?
2. Kieno darbuose buvo pradėta vystyti ši teorija?

4.2 skyrelis.
1. Kuo skiriasi raiškios ir neraiškios aibės?
2. Kas yra priklausomumo f-ja?
3. Kas yra lingvistinis kintamasis? Kas sudaro jo terminų aibę?
4. Kas yra lingvistinis modifikatorius?

4.3 skyrelis.
1. Išvardykite pagrindines operacijas su neraiškiomis aibėmis.
2. Kaip jos susijusios su loginėmis operacijomis?
3. Kaip jos susijusios su priklausomumo f-jomis?

4.4 skyrelis.
1. Kokia yra aibės neraiškumo kiekybinė interpretacija? Sukonstruokite dvi skirtingo neraiškumo aibes (pagal pasirinktą matą).
2. Kas yra entropija?
3. Kokias sąlygas turi tenkinti neraiškumo matas?
4. Kokiais matais matuojamas aibių neraiškumas?

4.5 skyrelis.
1. Kas yra neraiškios taisyklės?
2. Kokie komponentai jas sudaro?
3. Kas yra agregavimas ir defuzifikacija?
4. Kas yra svorio centro metodas?
5. Palyginkite Mamdai ir TSK išvadų gavimo schemas.
6. Kokie pagrindiniai neraiškių išvadų gavimo sistemų privalumai ir trūkumai?

5.1 skyrelis.
1. Kas yra hibridinė skaitinio intelekto sistema.
2. Kodėl HIS gali būti efektyvesnės už pavienius skaitinio intelekto algoritmus.

5.2 skyrelis.
1. Kas yra neraiški neuroninė HIS?
2. Kokius žinote neraiškių neuroninių sistemų tipus?
3. Kuo šios sistemos skiriasi nuo neuroninių tinklų ir klasikinių neraiškių išvadų gavimo sistemų?
4. Kokie neraiškių neuroninių sistemų privalumai bei trūkumai lyginant su jas sudarančiomis KIS komponentėmis?

5.3 skyrelis.
1. Kas yra evoliucinė neuroninė HIS?
2. Kodėl šios sistemos gali būti efektyvesnės nei pavienės jas sudarančios KIS komponentės?

5.4 skyrelis.
1. Kas yra memetinis algoritmas?
2. Paaiškinkite šių algoritmų veikimo princpus. Kokie jūsų nuomone yra memetinių algoritmų privalumai bei trūkumai?
3. Sukonstruokite memetinio algoritmo pavyzdį.

7.1 skyrelis.
1. Kokiomis savybėmis pasižymi ekonominiai agentai tradiciniuose modeliuose?
2. Kokios pagrindinės savybės yra būdingos šiuolaikinių MAS agentams?
3. Kodėl atsirado poreikis MAS pagrindu veikiančioms imitacinėms sistemoms?
4. Kokių dviejų pagrindinių modeliavimo prielaidų stengiasi atsisakyti MAS?
5. Savais žodžiais pasakykite, kas yra MAS?

7.2 skyrelis.
1. Kas yra agentas?
2. Tiesiogiai ar netiesiogiai agentai gali valdyti savo aplinką?
3. Pagal ką tikrinamas programinio agento protingumo lygis?
4. Kokių jau esamų programavimo kalbų pagrindu yra veikiančių MAS platformų?
5. Kuo ypatingi grynai reakciniai agentai?

7.3 skyrelis.
1. Kaip pagrindžiamas poreikis kai kuriose MAS naudoti emocines vidines būsenas reprezentuojančias nuomones, norus, troškimus?
2. Kokie pagrindiniai priežasties-pasekmės agentų modelių privalumai/trūkumai lyginant su simboline logika pagrįstais modeliais?
3. Kokiu tikslu kai kuriose MAS naudojamos planavimo posistemės?
4. Kuo ypatingos procedūrinio argumentavimo ir planavimo sistemos, duokite pavyzdžių.

7.4 skyrelis.
1. Ką reiškia hibridiniai MAS?
2. Kokiu būdu KIS agentai yra integruojami į MAS platformas?
3. Duokite hibridinių intelektinių MAS sistemų pavyzdžių.
4. Kodėl KIS agentų pagrindu MAS imitaciniai modeliai potencialiai turi daugiau galimybių atspindėti dinamines bei adaptacines socialinių sistemų savybes lyginant su stacionariais tradiciniais modeliais?
5. Kuo ypatinga koordinacija paremta MAS metodika?

7.5 skyrelis.
1. Kodėl finansinių investicijų srities hibridinių MAS taikymo atveju pradedama nuo ontologijų?
2. Kokios pagrindinės priemonės naudojamos tam, kad hibridiniai agentai galėtų tarpusavyje komunikuoti?
3. Kokios pagrindinės tarpinio agento funkcijos?
4. Kokių taisyklių pagrindu (duoto finansinio investicijų planavimo modelio atveju) agentai priima sprendimus, duokite pavyzdžių?
5. Paaiškinkite MAS veikimo principus per rolių mechanizmą.

8.1 skyrelis.
1. Kas yra ACE modelis?
2. Kokiems jūsų nuomone ekonominiams procesams modeliuoti šie modeliai labiausiai tiktų?
3. Kokie yra svarbiausi ACE modeliavimo tikslai?

8.2 skyrelis.
1. Kas yra dvigubo aukciono schema?
2. Kas yra Gode ir Sunder, Cliff ir Bruten's, Duffy ir
Ünver modeliai ir kokiais tikslais jie buvo taikomi?

8.3 skyrelis.
1. Kas yra grafas?
2.
Kokių ekonominių reiškinių modeliavimui taikomi Whilhite ir Cont-Bouchaud modeliai?

Last Updated on Tuesday, 06 April 2010 13:43