Jūs esate čia: Pradžia Santrauka

Vaizdai iš knygos (paspaudus, atidaromas teksto pavyzdys)

Banner

Kitos VVA nuorodos

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Monografija: glausta santrauka PDF Print E-mail
Written by Administratorius   
Friday, 02 April 2010 15:02

Pasaulis, kuriame gyvename, keičiasi sparčiais tempais. Vyksta esminiai pokyčiai visuomenėse, ekonomikoje, ekologinėje aplinkoje ir atitinkamai kiekvieno iš mūsų gyvenime. Pokyčiai verčia mus keistis, ieškoti naujų idėjų ir sprendimų. Tokie nauji fenomenai, kaip: tinklinė ekonomika, globalizacija, elektroninio verslo plėtra, paslaugų ekonomikos dominavimas, informacinė visuomenė ir t. t. daro esminį poveikį tradicinių socialinių sistemų elgesiui. Tai verčia tyrėjus ieškoti alternatyvių būdų modeliuoti ir imituoti stebimus sudėtingus socialinius reiškinius.

Atsižvelgiant į tai, šioje knygoje siekiama pateikti kai kurias alternatyvias empirinio modeliavimo koncepcijas ir taikymo galimybes, naudojančias kompiuterinio intelekto bei daugiaagentes sistemas. Parodoma, kad kitaip nei daugumos pusiausvyrinių „iš viršaus į apačią“ modelių atveju, empirinis „iš apačios į viršų“ imitavimas paprastai naudoja mažiau pradinių teorinių apribojimų ir gali efektyviai generuoti sudėtingu elgesiu, adaptyvumu bei savitvarkiškumu pasižyminčias agentines sistemas. Šiuose modeliuose tradiciniai determinuoti ir racionalūs agentai pakeičiami į intelektualius, nenuspėjamus bei gebančius tarpusavyje komunikuoti.

Atlikta analizė rodo, kad hibridinės kompiuterinio intelekto bei daugiaagentės sistemos iš principo gali būti panaudotos realizuojant savitvarkius socialinių sistemų modelius, imitacines sistemas, dirbtines visuomenes ir pan. Efektyvus sudėtingų socialinių sistemų elgesio imitavimas gali ženkliai sumažinti socialinių eksperimentų kainą, taupyti išteklius, prognozuoti bei optimizuoti socialinės politikos sprendimų pasekmes.

Monografijoje pateikta medžiaga yra orientuota į autorių atliktą i) KIS (kompiuterinio intelekto sistemų) bei daugiaagenčių sistemų modeliavimo ir imitavimo priemonių taikymo galimybių analizę, ii) praktinių uždavinių sprendimo pavyzdžių nagrinėjimą ekonomikos bei finansų srityse, iii) naujos banginės socialinių sistemų elgesio imitavimo paradigmos idėjų pristatymą. Knygos struktūra atspindi kompromisą tarp teorijos ir praktikos, pirmiausiai pristatant teorinius metodus, po jų - taikymus ir galiausiai naujas perspektyvias kryptis.

Autoriai siekė ne tiek kuo išsamiau perteikti pačią kompiuterinio intelekto ir daugiaagenčių sistemų metodiką, kiek kuo plačiau atspindėti naują pasaulėžiūrą socialinių mokslų srityje. Ypač aiškiai tai matyti antroje knygos pusėje, kur skaitytojas gali pastebėti akademinėje terpėje dar neįprastą holistinę mokslinę pasaulėžiūrą, kuri vengia perdėto redukcionizmo bei fragmentiškumo ir sudėtingas sistemas stengiasi nagrinėti natūralioje jų aplinkoje. Holistinis požiūris neišvengiamai sukūrė poreikį knygoje pasitelkti ir kitus mokslus iš fizikos, biologijos bei kitų sričių. Taigi šis darbas yra tarpdalykinio ir daugiadalykinio pobūdžio.

Knyga parengta taip, kad ją galėtų naudoti aukštesnių kursų studentai, doktorantai ir mokslo darbuotojai. Pateikta medžiaga gali būti naudojama ir paskaitoms ar savarankiškoms studijoms. Tam tikslui knygos svetainėje yra pateikiami savikontrolės klausimai, naudingos žiniatinklio nuorodos bei uždaviniai (žr. http://vlab.vva.lt/mng/).

Last Updated on Tuesday, 06 April 2010 13:31