Jūs esate čia: Pradžia Epilogas

Vaizdai iš knygos (paspaudus, atidaromas teksto pavyzdys)

Banner

Kitos VVA nuorodos

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Monografija: epilogas PDF Print E-mail
Written by Administratorius   
Friday, 02 April 2010 14:49

Ši knyga pasirodė viešumoje sudėtingu laikotarpiu, įvykus finansinės krizės paskatintiems sisteminiams pasaulio ekonomikos ir, tikėtina, dalies žmonijos pasaulėžiūros pokyčiams. Permainingi laikai reikalauja kokybiškai naujo požiūrio į tai, kas mes esame ir kokiais fundamentaliaisiais principais remiasi informacinės (tinklinės) visuomenės funkcionavimas. Tik pažinę save platesniame, holistiniame, kontekste, suvoksime, kaip efektyviau spręsti socialines problemas.

Knygą norisi baigti keliais apibendrinimais. Pirma, KIS ir MAS suteikia kokybiškai naujų socialinių sistemų modeliavimo bei imitavimo galimybių. KIS ir MAS, anksčiau laikytos išskirtinai tik robotų technikos valdymo priemonėmis, dabar naudojamos ir socialinių tyrimų srityje. Tai priemonės, leidžiančios visuomenėse vykstančius procesus tirti virtualiai iš „apačios į viršų“, kuriant intelektinius – adaptyvius ir besimokančius – agentus bei dirbtines jų visuomenes. Naujų galimybių socialinių reiškinių tyrimo srityje suteikė KIS metodais paremti socialiniai agentai ir MAS metodais pagrįstos daugiaagentės sistemos.

Antra, naujieji modeliai bei imitavimo platformos leidžia nustatyti, kokios lokalios agentų lygmens sąlygos sukuria dinaminius, evoliucinius ar savitvarkos procesus globaliu – agentų visuomenių – lygmeniu. Tai įgalina įvertinti agentų lokalaus elgesio ir jų tarpusavio komunikavimo sąlygas, būtinas realiai stebimiems globalaus masto socialiniams reiškiniams rastis, pvz.: cikliniams svyravimams, virtualiems (pagal agentų vidinius požymius) ir erdviniams klasteriams, gerovės pasiskirstymams, dirbtinėms rinkoms ir pan. Be to, šios sistemos leidžia tikrinti makroekonomines hipotezes, kurti kompiuterinės ekonomikos modelius, atlikti kultūrinių ar politinių grupių formavimosi sąlygų, migracijos, nelygybės ar urbanizacijos dinamikos tyrimus, analizuoti demografinius bei ekologinius reiškinius ir t. t.

Reikia pripažinti ir tai, kad sparčiai besiplėtojančių KIS ir MAS taikymo galimybes mažina nepakankamas buvimas: a) nusistovėjusių standartų, b) universalių modelių (vieną uždavinio modelį sunku pritaikyti kitiems uždaviniams), c) generuojamų sprendimų pagrindimo (naudojami euristiniai algoritmai dažniausiai veikia „juodosios dėžės“ principu) ir pan.

Nepaisant tam tikrų iki galo neišplėtotų dalykų, vidinių prieštaravimų ir formalizuotų teorinių pagrindimų trūkumo, naujosios tyrimų kryptys akivaizdžiai stiprėja ir plečiasi. Vis daugiau lyderiaujančių pasaulio mokslininkų ir institucijų įsijungia į šį kūrybos procesą. Tai sudaro prielaidas sparčiai KIS ir MAS taikymo galimybių plėtrai.

Tikėtina, kad netrukus minėtos problemos bus vienaip ar kitaip išspręstos ir daugiaagentės sistemos taps neatskiriama socialinių tyrimų dalimi. Beje, šį procesą spartina augantis adaptyvių ir savitvarkių imitacinių platformų ir modelių poreikis, todėl, matyt, netrukus KIS ir MAS konfigūruoti ir modeliuoti imsis socialinės srities profesionalai, o ne kompiuterinių technologijų specialistai. Tam reikės patogesnių modeliavimo aplinkos ir vartotojo sąsajų.

Greitai kintančios žinių ekonomikos sąlygomis moksliniai tyrimai neturėtų apsiriboti vien taikomuoju aspektu, t. y. šiandieninių problemų sprendimu. Būtina žvelgti į tolesnę perspektyvą – bent jau tam, kad būtų galima numatyti ateities tendencijas ir poreikius, pasiruošti taikyti naujas paradigmas. Šioje knygoje buvo stengtasi pateikti platesnio konteksto medžiagą, nesiejant jos nė su viena iš daugelio šiuo metu vyraujančių tradicinių doktrinų. Tikimės, tai knygos skaitytojams suteiks naujų idėjų, paskatins ieškoti netradicinių sprendimų, kuriant novatoriškus produktus.

Last Updated on Tuesday, 06 April 2010 13:45