LithuanianEnglish (United Kingdom)
Jūs esate čia: Pradžia Seminarai
Seminarai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administratorius   
Penktadienis, 16 Balandis 2010 11:52

Seminaras 2008 09 16:

"E-investor - kompiuteriniu intelektu paremta investicinių sprendimų paramos sistema" Pranešėjas - Dr. Darius Plikynas

Šio projekto paraiška kartu su verslo partneriais yra pateikta pagal IdėjaLt europinę programą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra“.


Seminar on 2008 05 20:

„Inovatyvi lyderystė kaip strateginių pokyčių valdymas“ Pranešėjas - Dr. Egidija Laumenskaitė

Prelegentė apžvelgia naujų lyderystės metodų formavimąsi, kuriant sėkmės strategiją. Pristatomi neįprasto mąstymo, panaudojant metaforas, ir kūrybinio proveržio formavimo metodai, pasiremiant žymaus vadybos specialisto profesoriaus Gareth Morgan idėjomis ir darbais.


Seminaras 2008 02 11:

"Maisto Globalizacija, Industrializacija, Sveikata ir Reklama." Pranešėjas - Dr. Diana Minčytė (Ilinojaus Universitetas). Projektas finansuojamas iš JAV vyriausybės bei Lietuvos “Protų susigrąžinimo” programos lėšų.

Santrauka:
Nors pagal 2006 m. duomenis McDonalds rinkos koncentracija Lietuvoje yra mažiausia visoje Europoje, greito maisto restoranai ir picerijos jau tapo neatskiriama miesto dalimi. Šio seminaro metu bus kalbama apie industrinio maisto plitimą ir jo santykį su lietuviškos dietos tradicijomis ir sveikatos supratimu. Taip pat bus diskutuojamos šiuolaikinės teorijos apie globalines maisto grandines, fundamentalius pasikeitimus žemės ūkio-maisto-reklamos industrijoje bei po-industrinės visuomenės ypatumus.

Diana Minčytė yra socialinių mokslų daktarė, profesorė (visiting assist. prof.) Ilinojaus Universitete, Urbana-Champaign. Jos tyrimai yra aplinkosaugos ir plėtojimo srityse. Diana šiuo metu redaguoja tris žurnalų numerius aplinkosaugos temomis, rašo knygą apie maisto politiką po-industrinėje visuomenėje, bendradarbiauja ruošiant knygą apie žemės ūkį ir aplinkosaugą Baltijos regione, taip pat dalyvauja keliuose kolaboraciniuose projektuose. Šio vizito metu ji bendradarbiauja su Dr. Dariumi Plikynu ir VVAM renkant duomenis apie dietologijos mokslo įtaką lietuviškai dietai.


Seminaras 2007 10 19:

"Ūkio perkaitimas ir atšalimo scenarijai Lietuvoje" Pranešėjas -Dr. Raimundas Kuodis

Pranešimo turinys:

1. Kas yra ekonomikos perkaitimas
2. Fundamnetalūs dabartinės ūkio trajektorijos veiksniai
3. Finansinio gilėjimo ir makro-finansinio stabilumo dilema
4. "Nusileidimo" scenarijai


Seminaras 2007 09 27:

"Bendrinės kalbos pokyčiai, normos ir jų sklaida internete“ Pranešėjas – Dr. Jurgita Girčienė

Santrauka
Pranešime komunikaciniu aspektu aptariami itin staigūs bendrinės lietuvių kalbos gramatikos ir ypač žodyno pokyčiai, jų poveikis kalbinei bendruomenei. Taip pat nagrinėjamas kalbos vartotojams aktualus kalbos naujovių santykis su norma, pristatomi internetiniai normų sklaidos šaltiniai – terminų ir aiškinamieji žodynai, konsultacijų bankai ir kt.


Seminaras 2007 08 28:

"Lietuvių-Anglų-Lietuvių kalbos vertimo sistema“ Pranešėjas – Dr. Algirdas Laukaitis

Seminaro metu bus pristatomas naujas VVAM vardu kuriamas programinis produktas. Galėsime įvertinti šio produkto panaudojimo galimybes studijų procese bei komercinės realizacijos požiūriais, todėl jūsų nuomonė ir pastabos yra labai svarbūs.

Pranešimo santrauka

There are several hundred languages that are out of the machine translation and natural language processing technologies mainstream. Then the choice of natural language technology for a given language air is greatly impacted by technology and resources available.

We will we describe a hybrid architecture and technology for rapid development of the machine translation system from English to low-density languages. The use of the state-of-the-art English language processing technologies and resources can speed up the whole machine translation development life circle. Therefore, we suggest a new approach which is based on the preprocessing a large corpus of English language text and producing several forms of language abstraction. All tests and implementations have been done on the English - Lithuanian language pair. Some of the findings of the research can be useful for all, novel and old machine translation language pairs.


Seminaras 2007 06 21:

"Baltijos jūros regiono ekonominė raida“ Pranešėjas – prof. Rimantas Rudzkis

Tai žinomo ekonomisto ir DnB NORD Bankas Ekonominių tyrimų padalinio atlikta palyginamoji Baltijos regiono ekonominių rodiklių analizė, kur keliami aktualūs klausimai (pvz:. dėl ekonomikos perkaitimo), todėl pranešimas yra vertas padidinto visų mūsų dėmesio ir dalyvavimo, nepaisant vasaros karščių ir atostoginių nuotaikų.

Pranešimas skirtas Danijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ekonomikų analizei. Apžvelgiamos pagrindinės šių šalių makroekonomikos tendencijos ir jų ūkių struktūra, pabrėžiant lyginamuosius privalumus ir trūkumus. Pateikiami naujausi metiniai duomenys arba metinių rezultatų įverčiai bei trumpalaikės minėtų šalių ekonominės plėtros prognozės.


Seminaras 2007 05 24:

"Lietuvos gyventojų migracinių nuostatų priklausomybė nuo visuomenės kultūros ir vertybinių orientacijų“ Pranešėjas –

Santrauka

Vis didėjantį pagreitį įgaunančios emigracijos iš Lietuvos priežastis ir pasekmes iki šiol bandyta paaiškinti ir prognozuoti pasitelkus išskirtinai ekonominius argumentus. Kadangi migracijos procesas visų pirma yra apspręstas individualios elgsenos ir motyvų, VVAM tyrėjų grupė (Aušra Rastenienė, Regina Paliulytė, Daiva Nazarovienė) nusprendė į migracijos priežastis ir galimas valdymo priemones pažvelgti per visuomenės vertybines nuostatas, t.y. nustatyti, ar gyventojų apsisprendimas migruoti yra sąlygotas visuomenės vertybinių nuostatų struktūros. Šis tyrimas leis ne tik nustatyti, kokie migracijos motyvai (ekonominiai, socialiniai ar individualistiniai) Lietuvos gyventojų populiacijoje yra dominuojantys, bet ir paaiškinti, kaip šie motyvai susiję su visuomenės vertybinėmis nuostatomis, kaip pati visuomenės kultūra (o ne ekonominiai veiksniai) įtakoja migracijos procesą. Nustačius migracijos motyvų priklausomybę nuo visuomenės vertybių, bus sudarytos prielaidos numatyti migracijos pobūdį ateityje ir pasiūlyti skirtingas migracijos valdymo priemones atskiriems migrantų tipams.


Seminaras 2007 01 19:

„Leading Scholarly Societies in Business and Management“ Pranešėjas - dr. Yusaf H. Akbar

Seminaras skirtas supažindinti su pasauliniu mastu labiausiai žinomomis vadybos ir verslo srities mokslinėmis grupėmis, asociacijomis bei visuomenėmis, dalyvavimas kuriose mūsų mokslininkams leistų praplėsti savo tyrimų publikavimo galimybes.


Atnaujinta Pirmadienis, 26 Balandis 2010 14:30